AadarshG

5ema above close

this indicator is based on subhasis sir 5ema strategy described in TRADERS CARNIVAL BY SUBHASIS PANI SIR.
when indicator plot white candle you will sell use this indicator in 15min for more effective results
for more info: watch subhasis sir video on yt.
search on yt: 5 ema traders carnival by subhasis pani
Release Notes: note:in navy area we will not take the trade. in white candle we will trade in sell side and will update soon for buying side also.....stay connected with this indicator.
for more info please check subhasis sir video on yt.
just search on youtube: 5 ema strategy by subhasis pani.
for more info regarding this indicator comment down below your query.
thanks 4 using this indicator.
Release Notes: NSE:NIFTY

for better results,use it on 15min chart in nifty, because nifty gives almost good risk to reward ratio.
for more info comment down your qwery below.
Release Notes: :)
Release Notes: buying indicator

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?