PtGambler

High Low Index SPY Top 40

PtGambler Uppdaterad   
Modification from original code for "High Low Index" by © LonesomeTheBlue - Made modification specifically for Top 40 AMEX:SPY holdings
- Added Market sentiment histogram (Total count green vs red), and SMA line for it
- Added arrows for peaks and dips on High Low Index and Market Sentiment MA

Idea behind this indicator is that SPY should follow the overall sentiment of its top holdings. I believe this bring great value to SPY traders.

Enjoy~!
Versionsinformation:
corrected an offset error on the blue line.
Versionsinformation:
fixed another offset error on the Record High Percent line
Versionsinformation:
I am such a noob~ can't get an offset right. This should fix the scaling error. Everything should be scaled from -40 to 40.
Versionsinformation:
updated SPY Top 40 list
old list is left in the code if anyone want to still use them.
Versionsinformation:
Updated with option for Top 10, 20, 30
Updated with option to remove exchange from ticker on table

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?