millerrh

EPS Dashboard

millerrh Pro+ Uppdaterad   
This script creates a little table in an indicator below your chart that allows you to view the earnings per share over the last year as well as calculates the year over year earnings per share growth. According to IBD, strong EPS growth is a great indicator of a potential super-performer stock so hopefully this will make it easier to keep an eye on this metric. Note it does not work on things without financial data like crypto, indexes, and ETFs.
Release Notes:
Added a table cell that looks at the average quarterly EPS growth over the last three quarters so you can see a smoother view of how the company's earnings have grown more recently on average vs. just looking at the single YOY comparison.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?