turk_shariq

Volume-based Support & Resistance Zones V1 BY TURK

The new and improved Support & Resistance Zones indicator is here. This indicator is based on high volume at fractal lows or fractal highs with the zones based on the size of the wick for that timeframe’s candle.
This helps traders visualize which price levels are of the most significance for either reversals or continuation of the trend when zones are broken and then re-tested.

Original script is thanks to synapticex and additional modifications is thanks to Lij_MC. Credit to both of them for most of the logic behind this script.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?