admin

Volatility Stop

The Volatility Stop Indicator is able to define the current trend. When a downward trend is determined a red line above the prices bars is plotted; when an upward trend is determined a green line below the prices bars is plotted. These lines are generally used as trailing stops. The Volatility Stop Indicator is more used as an exit tool than an entry tool. When the price crosses the VStop value, the trend reverses and VStop moves to the other side of price.

We'd like to present you VStop indicator written in Pine Script. Please notice new Pine Script features used in this indicator: variables max_, min_, is_uptrend, vstop. We may refer to previous values of the indicator in the source code (e.g. vstop, is a vstop value on the previous bar) before the actual vstop variable definition. Enjoy and leave your comments!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Volatility Stop", shorttitle="VStop", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(2)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)