fskrypt

Triple Log-scale MA (Binance style)

A combo of 3 MAs for traders who grew accustomed to using Binance MA settings
Release Notes: allow user to select how many candles to drop from the beginning
Release Notes: update fast MA color (works better on dark background)
Release Notes: remove offset option (rarely useful) and switch to NEO chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

thanks, much appreciated!
Svara