Nickafella

MACD-RSI With @LuckyNickVA

MACD & RSi Confluence. Great for those who are looking for RSI & macd signals. Highlights volatility & structure points for entering & exiting the market. You have to understand market volatility to understand this concept. So please research more on those subjects before using. But The RSI is the relative strength index it helps you understand the increase in interest in price great for trend trading along with the momentum based indicator. Macd Developed by Gerald Appel, the Moving Average Convergence-Divergence, or MACD , is an oscillator that measures price momentum. The indicator also measures the strength, direction and duration of a trend. Forex traders can use the MACD to confirm an entry price or exit point.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?