murdocksilva

Daily_Mid Term_Consulting BOLT

Daily Mid Term Consulting BOLT es una estrategia a mediano y largo plazo creada para detectar los cambios tendenciales en zonas de tiempo diarias. se basa en el análisis de los cambios porcentuales que sufre el precio contra las distintas medias móviles simples definidas en la estrategia. el uso de osciladores como el MACD , RSI y EFI apoyan la decisión de entrada a la estrategia.
actualmente esta en construcción la colocación de stop losses para aumentar la eectividad de la misma.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?