ShanghaiCrypto

Volatile Stocks - Simple Strategy w/Profit and Stop

This strategy is based off of a script I wrote for another highly volatile asset, cryptocurrencies. It prints BUY and SELL signals based off of inputs that you can specify. I used this script as a time saver. If there is no signal on the chart, I'm less interested in analyzing it.

BUY SIGNALS
Bullish EMA Cross
Positive MACD Cross
Single-candle gains

SELL SIGNALS
Profit %
Stop Loss %

Naturally, I don't trade based off of the BUY and SELL signals alone, but it does help me identify the most important charts to look at.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?