vaidab

AlertoJack

AlertoJack
v0.1a

coded by Bogdan Vaida

This indicator was created to provide easily defined alerts on multiple symbols.
It's still POC code.

Usage:
- Add it on any coin,
- The chart timeframe will be the timeframe for the alerts;
- Configure it with the symbols you want to be alerted on,
- Add the prices to be alerted for,
- Use Add Alert -> condition AlertoJack -> "Any alert() function call"
- Check the Alerts log.

Notes:
- Alert happens when candle crosses the price.
- Because of how Trading View functions, if you modify the indicator settings
you'll need to add the alerts again (because an alert uses the code version
it was created from).
- The alert runs once per current bar's timeframe (e.g. once per minute
if you're on the 1m).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer