LazyBear

Indicators: Three included :: IFT on CCI, Z-Score and R-Squared

*** Full description in the comment below ******

This chart has 3 indicators:
- Chande's R2
- Zscore
- Inverse Fisher Transform on CCI

Feel free to "make mine" (click on the SHARE button) and use these indicators in your charts.

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear
// If you use this code in its orignal/modified form, do drop me a note. 
// 
study("Inverse Fisher Transform CCI [LazyBear]", shorttitle="IFTCCI_LB")
length = input(title="CCI Length", type=integer, defval=20)
src = close
cc=cci(src, length)

// Calculate IFT on CCI
lengthwma=input(9, title="Smoothing length")
calc_ifish(series, lengthwma) =>
    v1=0.1*(series-50)
    v2=wma(v1,lengthwma)
    ifish=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)
    ifish

plot(calc_ifish(cc, lengthwma), color=teal, linewidth=1)
hline(0.5, color=red)
hline(-0.5, color=green)
hline(0)