cristian.d

CD DeMark Range Expansion V1

Filled support resistance zones for better visualization.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by CristianD
study(title="CD DeMark Range Expansion V1", shorttitle="CD DeMark Range Expansion V1", overlay=true) 
sr = input(true, title="Show Daily Range")

range = high - low

// Daily line breaks
sopen = security(tickerid, "D", open)

a=range[1]*0.382
b=range[1]*0.618
h=sopen+a
h1=sopen+b
l=sopen-a
l1=sopen-b


// Color
hcolor=sopen != sopen[1] ? na : maroon
hcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
lcolor=sopen != sopen[1] ? na : green
lcolor1=sopen != sopen[1] ? na : lime


//Daily Range
highrange1 = security(tickerid, 'D', h) 
highrange2 = security(tickerid, 'D', h1) 
lowrange1 = security(tickerid, 'D', l) 
lowrange2 = security(tickerid, 'D', l1) 


offs_daily = 0
H1=plot(sr and highrange1 ? highrange1 : na, title="Daily High1",color=hcolor, linewidth=1)
H2=plot(sr and highrange2 ? highrange2 : na, title="Daily Daily High2", color=hcolor1, linewidth=1)
L1=plot(sr and lowrange1 ? lowrange1 : na, title="Daily Low1",color=lcolor, linewidth=1)
L2=plot(sr and lowrange2 ? lowrange2 : na, title="Daily Daily Low2", color=lcolor1, linewidth=1)

fill(H1,H2,color=lime)
fill(L1,L2,color=maroon)


Kommentarer

whats the difference between ADR and this indictor ?
+15 Svara
@cristian.d
Can you explain how to use this indicator?
+6 Svara
@albinzr, looks like it bookends the daily range between highs and lows. Sell retests of highs, buy retests of lows. If a range is broken one way or the other you can probably expect expansion in that direction.
Svara
This is a very nice indicator. Potentially a perfect tool to create a scalping/ltf trade system around. The one thing I can think that would make it better would be an option to plot a mid-line for each range. Thanks!
Svara