cristian.d

CD DeMark Range Expansion V1

Filled support resistance zones for better visualization.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by CristianD
study(title="CD DeMark Range Expansion V1", shorttitle="CD DeMark Range Expansion V1", overlay=true) 
sr = input(true, title="Show Daily Range")

range = high - low

// Daily line breaks
sopen = security(tickerid, "D", open)

a=range[1]*0.382
b=range[1]*0.618
h=sopen+a
h1=sopen+b
l=sopen-a
l1=sopen-b


// Color
hcolor=sopen != sopen[1] ? na : maroon
hcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
lcolor=sopen != sopen[1] ? na : green
lcolor1=sopen != sopen[1] ? na : lime


//Daily Range
highrange1 = security(tickerid, 'D', h) 
highrange2 = security(tickerid, 'D', h1) 
lowrange1 = security(tickerid, 'D', l) 
lowrange2 = security(tickerid, 'D', l1) 


offs_daily = 0
H1=plot(sr and highrange1 ? highrange1 : na, title="Daily High1",color=hcolor, linewidth=1)
H2=plot(sr and highrange2 ? highrange2 : na, title="Daily Daily High2", color=hcolor1, linewidth=1)
L1=plot(sr and lowrange1 ? lowrange1 : na, title="Daily Low1",color=lcolor, linewidth=1)
L2=plot(sr and lowrange2 ? lowrange2 : na, title="Daily Daily Low2", color=lcolor1, linewidth=1)

fill(H1,H2,color=lime)
fill(L1,L2,color=maroon)