cm45t3r

Session min/max points

Minimum and maximum points in a day trading session. It may help you spot the range which min and max occur in a session.

In day trading, for example, at securities like GBPNZD , minimum happens between 02:00-05:00 ET and maximum between 08:00-14:00 ET. This indicator can help you test this hypothesis.

Happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?