Frien_dd-DisDev

Naked - Daily Weekly Monthly

Frien_dd-DisDev Uppdaterad   
User request for Naked Daily Weekly Monthly Opens.

This indicator plots the Daily Weekly Opens (the day after day after creation), they then will stay on the chart until a candle close is completed on the other side of the plot.

In the above chart picture you can see how previous monthly and daily opens have acted as support and resistance.

Thanks go to:
StackOverFlow Bjorn Mistiaen
Versionsinformation:
Disclaimer
This indicator works on the daily timeframe and below.
To pick up all naked lines move the chart back in time and then back to current price action.
Versionsinformation:
Update:

User request for different line style options.

User can now change the line style from solid to dashed or dotted.
Versionsinformation:
Error highlighted by user in comments.

Code updated to resolve issue.
Versionsinformation:
Script update:

The script will now show totally Naked and Partially Naked Daily / Weekly / Monthly opens.

When looking back a previous price action keeping the partially Naked Opens as an option looks like a promising level for Technical Analysis.

Totally Naked = No price action breaks the level.
Partially Naked = Either the close or the open candles (Timeframe dependent) has not occurred below or above the level (dependent on Price Action to the level above or below).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?