citlacom

Financial Astrology Neptune Speed

Neptune retrograde and stationary phases indicates periods of delusion, on that moments the traders optimism bubble is burst, as consequence, we can see that most of this retrograde speed phase periods correlates with BTCUSD price correction or consolidation periods. Is very clear to see in the chart that only once, the Neptune retrogradation occurrence in September 2020, resulted in price growth. Therefore, periods of price growth and optimism are more likely when Neptune is direct.

Note: The Neptune speed indicator is based on an ephemeris array that covers years 2010 to 2030, prior or after this years the speed is not available, this daily ephemeris are based on UTC time so in order to align properly with the price bars times you should set UTC as your chart timezone.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Join the financial astrology research discussions at Discord group: https://discord.gg/Md5e7gtc
Contribute to our statistical analysis and machine learning models at Github: https://github.com/financial-astrology-research