barrettdenning

SQueezeVergence

This is my SQueezeVergence indicator. It fires Buy and Sell signals based on squeeze momentum and trend. **It also creates Bull and Bear signals based on MACD divergence which should only be used as areas of support and resistance being as these signals repaint based on a 5 candle look back of pivots .** All settings are editable for better use. The default settings are what I use on the 1 Minute chart of ES to scalp. This is a simple indicator to help me get alerts on when I need to scalp. The divergence signals work well for areas of significance. I like to watch for breaks of these levels along with support and resistance . I hope this helps.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?