jarederaj

Closing Leverage and Rate of Change

Shows BTCUSDLONGS vs BTCUSDSHORTS along with their rate of change on a scale that's friendly for a combined indicator. ROC is increased proportionally so you can see it in relationship to Open Shorts and Open Longs on the same graph without zooming. I had been using an offset as well, but using an offset to adjust position causes the highs to look lower and it makes the lows look less low. It was significant enough to seem like a bad idea to include.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?