x001tk

Powerfull strategy MACD+RSI+STOCH ATR stop best on Crude Oil

My strategy uses a combination of three indicators MACD Stochastic RSI .

The Idea is to buy when ( MACD > Signal and RSI > 50 and Stochastic > 50) occures at the same time the BUY STop we place on previous day HIGH

and sell (short) when the opposite condition occurs we place SELL STOP on previous day LOW

We exit on Take profit or Stop loss which is calculated by ATR (10) or on the opposite signal "Volatility breakout"

This strategy works well on stocks, commodities and cryptos especially during market breaking up after consolidation

The best results are on Daily charts , so its NOT a scalping strategy. But it can work also on 1H charts.

The strategy does not have any stops and profit targets, so we can take all the market can give us at the moment.

The exit point only when MACD goes under Signal

Its Preformance is significantly better with "buy stop on High.1 and sell stop on Low.1" idea and exit on "volatility price breakout"

So, use it, trade it.


If it will help you to imprive your trading results, please donate me

BTC: 12kd1F8buWisUBdq27BBwRkUvzW7Ey3og
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?