VarunNeel90

RM & AM v2

A combination of Relative Momentum indicator
and Absolute Momentum Indicator .

Relative Momentum is a measure of relative strength of a script compared to index or other scripts
Absolute momentum is a measure of its own strength compared with its value n periods before...

I use a combination of 2 absolute momentum lines of 10 & 21 ...or 21 & 52 based on my requirement + 1 relative momentum indicator with Nifty index as default comparative symbol.

One example how I use this indicator is

for Intraday ... 2 Absolute mementum indicators of 10 & 21 ... both should be in same direction.. and the closer they are the stronger the signal.

for swing & positional , I include 1 relative momentum along with 2 absolute momentum...

Also ,the strong signal can be validated when the candle is bullish , no near by supply zone or the candle is at demand zone .

Explore the indicator ,its your imagination & innovation.

Often u can even catch the extreme bottom.

Mix this with my Rsi crossover cardwell ranges indicator for best results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?