JRL_6

[JRL] Multi-Symbol Strength Tracker

I created this script to compare cryptocurrencies that tend to be correlated, but it could also be used for forex or any other market. It is a fairly simple concept and compares price of each symbol to the specified period ema. This is helpful for tracking highly correlated symbols and visualizing moments when they are out of sync, perhaps signaling good times for buying or selling.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?