Bjorgum

Bjorgum Triple EMA Strat

Bjorgum Premium Uppdaterad   
-This script uses a triple EMA strategy to establish trend direction and reversal points

-Inputs are smoothed with Heiken Ashi values to reduce whipsaws, while providing timely execution

-Buy and sell indications are dictated by bar color

-Bar color is dictated by the candle close value in relation to the EMAs, specifically the faster of the 3
(If candle closes above or below the fast and intermediate averages, a buy or sell signal is indicated by bar color change)

-If the close falls between the two a cautionary signal is given. The viewer can hold, or take profit, or evaluate other indicators for clues

-Best results are obtained when coupled with Bjorgum TSI and Bjorgum RSI for confirmation of signals (see TradingView profile)@Bjorgum on Stocktwits
Release Notes: *NEW*

Added alert function to trigger under the same conditions as a bar color change. This occurs as close crosses the 5 and 9 smoothed averages.


@Bjorgum on StockTwits
Release Notes: Display picture update

Can buy me a coffee here...


paypal.me/JBjorgum


BTC: bc1qfdf6rnzyhsj67y9atdrdyugy8x9hsvry4h3fvz

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?