HammondB3

B3 ALMA Pendulum

B3 Pendulums, quick little indicators that do change print inside the current bar, so beware. It is good for anticipation, but it is important to make sure the current and next bars follow through.

Ever wanted an indicator that really points out the micro term action in the form of a pendulum swing? This my attempt to show the market ups and downs in the smallest amount of lag possible. This indicator is designed to bounce back and forth from 100 to -100 as it shows you the price's relationship to ALMA . Really its just a simple deviance from mean study made to amplify the quick ups and downs, and kind of the neatest on Heikin Ashi setups. It looks like Arabic language at first glance, lol.

This should be easy to template out to your own MA's. ~I hope you are enjoying the B3 scripts, that is now 9 open source shares and a couple protected ones. I still plan on a few more give-a-ways, as I prepare some of the algorithmic things I do for subscription. Feel free to comment about things you would like to see! ~B3

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?