cheatcountry

Ehlers Instantaneous Trendline V2 [CC]

The Instantaneous Trendline was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 24) and this is an updated version of his original Instantaneous Trendline that works much better in my opinion. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know what other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?