inno14

Intraday Bar's Prices Info

* Intraday Bar's Prices Info display all prices type of a bar intraday and highlight Price Zone on Chart.
* These informations may useful for place Pending Order at exact price level.
* This simple script can show info of 2 bars at one time and setup as below:
1. GMT: default is GMT+7 and adjustable
2. Time setting: Date - Month - Year - Hours - Minutes - Seconds
3. Color setting: Can adjust color for each bar
Release Notes: Update box.delete at line 50 and line 97
Release Notes: * Update Table Colors Setting.
* Note for Highlight Bar not intraday time frame (D,W,Mn...):
1. Change Script's Timezone to Chart's Timezone (Exchange Timezone).
2. Input Hour : Minute : Second as 0 : 0 : 0
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?