cryptowatri

Ultimate Buy/Sell Indicator

cryptowatri Uppdaterad   
An Indicator based on the William Alligator , helping to find suitable entry and exit points.
Release Notes: Updated default values to reduce the noise and show less but clearer signals including emojis.
Release Notes: Basically, I almost rewrote the whole script. 😅
I now added "early" Signals, which are actually closer to the intended use of the Williams Alligator. They show once the first candle completely closes above/below both the jaw and the lips. During a continuous trend the early signals can show multiple times, once an opposite "early" signal shows.
Additionally, I added a 200 SMA for further guidance.
My ultimate (🌝) goal is to create a buy/sell indicator which incorporates multiple indicators into one.
Hope this helps and feedback is always very welcome!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?