Koi_Capital

Simple RSI-MA Algo Beats DOW By Huge Margin Over Past 100 Years!

This simple RSI-MA long/short algorithm beats the Dow by a FREAKING HUGE margin over the past century (excluding dividends and trading costs).

The algorithm uses a fast SMA of the RSI as a buy/cover signal and a slow SMA of the RSI as a sell/short signal.

Backtest period = 09/17/1916 - 11/02/2015

Dow = 98 --> 17,830 = +18,094% = 5.38% CAGR
Algorithm = net profit + open P/L = +43,349% = 6.31% CAGR

Notice how the algorithm dodged both the 30s' Great Depression and the 2008 Crisis. Pretty cool huh? :)

ALGORITHM'S FORMULA (use weekly chart):
Buy/Cover = MA10(RSI10) cross> 50
Sell/Short = MA50(RSI10) cross< 50

STRATEGY TESTER'S SETTINGS:
- Initial cash = $10,000
- Pyramiding disabled
- Re-investment enabled (order size = 100% of equity )
- Trade re-calculations disabled

DISCLAIMER: None of my ideas and posts are investment advice. Past performance is not an indication of future results. This strategy was constructed with the benefit of hindsight and its future performance cannot be guaranteed.

Kory Hoang (http://www.stably.io)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("RSI-MA Algo", overlay=true)
price = close

basis = rsi(close, input(10))

sma1 = sma(basis, input(50))
sma2 = sma(basis, input(50))

oversold = input(30)
overbought = input(70)

if (crossover(sma1, 50))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="BUY")

if (crossunder(sma2, 50))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="SELL")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)