InvestitoreComune

Chauvenet Radius

The Chauvenet criterion is a well-known criterion of selection and rejection of the data used by the Physics. It establishes that in an experiment is well to discard the data whose distance from the average is greater than a certain number of the delta.
In the stock market if prices move away from the average with a volatility too high are suspect. This principle is embodied in the Chauvenet floor with the definition of two asymptotes and two data areas rejection.
The Chauvenet Radius is the quadratic sum of the delta (distance from average) and sigmoid (volatility) and is therefore an obvious market stability index. In fact the moments when price strongly moves away from the average with high volatility coincide with the moments of high instability of the market.

It can be considered an evolution of John Bollinger method introduced during the '80.

Source: www.performancetradi...alo-Fabbri_index.htm
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Chauvenet Radius",shorttitle="Chavrad",overlay=false)
len=input(defval=20,minval=1)
price=close
avg=sma(price,len)
x=price-avg
y=stdev(price,len)
rad=pow(x+y,2)
ema=ema(rad,10)
hist1=rad-ema
hist2=ema-rad
histpos=hist1<0?0:hist1
histneg=hist2<0?0:hist2
plot(rad,color=lime,transp=80)
plot(ema,color=red,transp=80)
plot(histpos,style=columns,color=green)
plot(histneg,style=columns,color=maroon)