dman103

Intrabar Polarity Divergences

Tradingview Pinescript just introduced a new exciting ability to get intrabars candle information from a higher time frame chart!
This indicator is based on Tradingview example but with enhanced capabilities to show the percentage of intrabars opposite bars with the ability to display the mid-day candle close price drawn by a blue line.

This indicator can show you that in some cases a GREEN candle on the daily chart , for example, can have more red candles in a lower time frame. which may or may not indicate on a change of direction :)

This is an ongoing experiment and I plan to release more indicators based on these new pinescript capabilities.

Like if you like and Follow to stay updated!

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on twtich (US Market hours)
https://www.twitch.tv/pivotpointsalgolive
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?