traderharikrishna

EMA Slope/Angle Oscillator

EMA Slope/Angle Oscillator, Multiple Moving Average Oscillator, Multiple type
Moving Averages HMA,EMA,WMA,SMA, VWMA,VWAP provided.

The angle is calculated between the Slow MA and Fast MA and the difference between the angle is plotted as Histogram.
Additionally Buy Sell Signals are plotted as green and red Dots.
its very easy to judge the movement of price Bearish/Bullish.

  • Bearish if price below 0 line
  • Bullish if price above 0 line
  • Zero crossing is Moving Average Crossover.

Trend Filter is provided to filter opposite signals.
Angle Threshold is provided to filter low angle false signals.
Dead zone is plotted around Zero Line. Trades can be taken after Threshold angle or Dead zone is crossed
Its interesting to see how different Moving Averages move along with price Action.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?