cheatcountry

New Momentum Indicator

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Momentum Indicator was created by Darryl W Maddox (Stocks & Commodities V. 9:4 (158-159)) and it is one of the simplest and most powerful indicators out there. Buy when the indicator goes over 0 and sell when it falls below 0

Let me know what other indicators you would like to see me write a script for!
Release Notes: increased the signal line width
Release Notes: updated to match my other indicators
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?