VishvaP

34 EMA Bands

This is quite a simple script, just plotting a 34EMA on high's and low's of candles. Appears to work wonders though, so here it is.

There is some //'d code which I haven't finished working on, but it looks to be quite similar to Bollinger Bands, just using different math rather than standard deviations from the mean.

The bands itself is pretty self explanatory, price likes to use it as resistance when under it, it can trade inside it and it can use the upper EMA as support when in a strong upward trend.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?