xinolia

BTC Correlation Coefficient

An indicator that only calculates and displays the correlation coefficient with bitfinex:BTCUSD close.
By changing the settings, you can calculate any chart and correlation coefficient
0.7 to 1.0 There is a fairly strong positive correlation
0.4 to 0.7 Positive correlation
0.2 to 0.4 with a weak positive correlation
-0.2 ~ 0 ~ 0.2 Little correlation
-0.4 to -0.2 Weak negative correlation
-0.7 to -0.4 Negative correlation
-1 to -0.7 Significantly negative correlation


bitfinex:BTCUSDのcloseとの相関係数を計算して表示するだけのインジケーターです。
設定を変更すれば任意のチャートと相関係数の計算ができます
0.7 ~ 1.0 かなり強い正の相関がある
0.4 ~ 0.7 正の相関がある
0.2 ~ 0.4 弱い正の相関がある
-0.2 ~ 0 ~ 0.2 ほとんど相関がない
-0.4 ~ -0.2 弱い負の相関がある
-0.7 ~ -0.4 負の相関がある
-1 ~ -0.7 かなり強い負の相関がある
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer