Daveatt

BEST Long Term Levels Breakout Screener

Hello traders

Continuing deeper and stronger with the screeners' educational serie one more time (#daft #punk #private #joke)
We don't have to wait for TradingView to allow screener based on custom indicator - we can build our own ^^

I - Long Terms concept

I had the idea from @scarff.

I think it's genius and I use this long terms level in my trading across all assets.

The screener, in particular, analyzes whenever the price breaks out a weekly/monthly/quarterly/yearly level on candle close.
Triggering events on candle close = we get rid of the REPAINTING = we remove the fake signals (in that case the fake breakouts).
The candle close is based on the close of the current chart => if the chart displays candlesticks on the weekly timeframe , then the considered close will be the weekly close.
If in daily timeframe , the close will be .............................. 4h (#wrong)..... kidding :) .............. DAILY obviously


II - How did I set the screener

The visual signals are as follow:

- square: breakout of a high/low weekly level
- circle: breakout of a high/low monthly level
- diamond: breakout of a high/low quarterly level
- flag: breakout of a high/low yearly level
- dash: none of the above

Then the colors are:

- green when bullish
- red when bearish
- orange /dash when none of the above

Cool Hacks

"But sir... what can we do with only 3 instruments for a screener?" I agree not much but...
As said previously... you can add multiple times the same indicator on a chart :)

Wishing you all the BEST trading and.... wait for it... BEST weekend
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: twitter.com/bti_trading

💰 Discord: discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?