ProfitProgrammers

Pulse Profits+ Study v2.0

Here is the updated version of our Pulse Profits+ study based on the combination of the Chande Momentum Oscillator and Elder's Force Index . This version was updated to include stop-loss and improved signals

Red background highlights mark sell signals and green highlights represent buy signals. All signals are accompanied by corresponding alerts that can be tailored for the various automated trading platforms.

All indicators can be found on our website in the bio and come with their strategy equivalents

-Profit Programmers
www.profitprogrammer.com
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta ProfitProgrammers för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.