loxx

Corrected RSI w/ Floating Levels [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
Corrected RSI w/ Floating Levels is an RSI indicator with floating levels that attempts to determine the periods of flat and trending periods

Regular RSI value is also displayed (in order to help to determine a trend) but the main value is the "corrected" value. Usage is simple: possible trend change on a color change. For "trend traders" possible usage of longer periods is advised.

Coloration
  • Regular RSI is shown in yellow
  • Green/Red/Gray line is corrected RSI
  • Gray boundary lines are floating level
  • White dashed line is middle floating level

Included
  • Bar coloring
  • 3 types of signal output options
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's RSI Variety RSI types
Release Notes: Small UI fix.
Release Notes: Removed unused inputs.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?