cheatcountry

Ehlers Market State Indicator [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Market State Indicator was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 38:06 (8–15)) and this is technically part of three indicators in one so I'm splitting each one to a separate script. This particular indicator was designed for the market state which acts as a trend direction and tells you whether the trend is strong in either direction. Keep in mind that when the indicator rapidly switches then the market is choppy and when it is a steady line then it is a very strong trend. Essentially buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if you would like me to publish other scripts or if you want something custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?