hiimannshu

Simple Buy and Sell Signals

This is a Simple Indicator which shows buy and sell signals based on MACD and SSL channel.
It is not a Holy Grail Indicator. It shows a lot of false signals when the market is Consolidation Zone.
So don't use this indicator to place trades based on signals given by the indicator.
Use this as a confluence along with your technical analysis

On lower timeframes there are a lot of signals so to eliminate false signals , get a signal on higher timeframe and place a trade in the direction of the trend on lower timeframe.

Hope you'll find this helpful. Enjoy👍.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?