AllTradeSignals

AllTradeSignals.com - The Stiffness Indicator

Hello, fellow traders! This indicator is a part-conversion part-upgrade of a momentum study called "The Stiffness Indicator", published in the November 2018 issue of Technical Analysis of Stocks & Commodities .

The author's premise is that it is safer to trade with the asset's upward momentum, once a strong trend is established.

The indicator analyzes the number of times price is above the moving average (default is SMA ) over a specified number of periods (default is 100).

I've added the ability to choose your own moving average, and in my testing smoothed, T3 and others offer superior performance to SMA . Play around with it.

Also included is the ability to change the "alert" level (default is 90) and to filter out alerts that occur when the S&P 500 EMA for the past 100 periods is below that of the previous 100. This can prevent buy alerts that occur close to full-market dips.

To use this indicator, add it to your chart and you're all set. If you wish, you can tweak the settings and set alerts to notify you when it's time to buy.

Any questions, please ask below.

Happy trading!
AllTradeSignals.com

===============================
Example Buys Using This Indicator
===============================

ALGN - 1 Day Chart


WTER - 1 Day Chart


INFY - 4 Hour Chart


CMCAS - 4 Hour Chart (note the different moving average used!)


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?