fikira

Dynamic SMA

This script uses dynamic length to create a different sma type.

The length of the "Dynamic SMA" - "dSMA" can be:
'RSI', 'Stoch', 'ATR', 'MFI' or '%R'

For example 'RSI' -> the length of the sSMA will be the RSI itself

The biggest challenge was:
'Pine cannot determine the referencing length of a series. Try using max_bars_back' error

The writer of 'referencing length of a series' issue gave following solution:

bar_index == 0 ? 4999 : len
or in case of values which don't go above 100:
bar_index == 0 ? 100 : len

This assigns the necessary buffer to the function.
I'm most grateful for the given solution!

These dSMA's can give Support/Resistance levels, also crossovers of different dSMA's can give extra information

Examples:


RSI

ATR (close / atr( len )

Stoch

MFI

%R

"show regular SMA" will show the "SMA" with the same length (with default lighter color)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
#trusted pine programmers for hire