cheatcountry

Ehlers HighPass-LowPass Roofing Filter [CC]

The HighPass-LowPass Roofing Filter was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pg78) and this is a variation of a roofing filter that will let you know which direction the stock is trending. If it falls below 0 then the stock is in a downtrend and if it rises above 0 then it is an uptrend. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other scripts you would like me to publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?