cheatcountry

Ehlers Variable Index Dynamic Average [CC]

The Variable Index Dynamic Average was created by Tushar Chande and this is a variation of that original formula created by John Ehlers . As you can see I have included the default Vidya from a script by @everget and as you can see the Ehlers version is able to follow the price much closer. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones and so darker colors are strong signals and lighter colors are normal ones. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?