f4r33x

fast_utils

f4r33x Uppdaterad   
Library "fast_utils"
This library contains my favourite functions. Will be updated frequently

count_int_digits()
  Count int digits in number
  Returns: : number of int digits in number

count_float_digits()
  Count float digits in number
  Returns: : number of float digits in number

stringify()
  Convert values in array or matrix into string values
  Returns: : array or matrix of string values

arrcompare()
  Compare values in arrays
  Returns: : bool value

arrdedup()
  Remove duplicate values in array
  Returns: : array without duplicates

ResInMins()
  Converts current resolution in minutes
  Returns: : return float number of minuted

MultOfRes(res, mult)
  Convert current float TF in minutes to target string TF in "timeframe.period" format.
  Parameters:
    res: : current resolution in minutes
    mult: : Multiple of current TF to be calculated.
  Returns: : timeframe format string
Versionsinformation:
v2 remove bug in stringify
Versionsinformation:
v3

Updated:
resource()
Versionsinformation:
v4 small update ro resource fuction (now supports history referencing)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.