Dreadblitz

2 Moving Average Color Direction Detection

2 Moving Average Color Direction Detection, possibility to configure:

- Type: SMA , EMA , WMA , VWMA , SMMA , DEMA , TEMA , HULLMA, ZEMA, TMA, SSMA
- Lenght
- Source
- Color direction


Release Notes: Possibility to activate/deactivate each MA
Release Notes: The filling option is added between the moving averages (it is deactivated by default, activate in configuration if you wish), if the 2 averages are green the filling will be green, if the 2 averages are red the filling will be red, this would confirm a trend healthy in the case that you are using a fast and a slow average, in the case that the fast average changes of direction will be filled in the purple color, this can indicate several things: a correction of the trend is being generated, possible rest of the price , possible start of laterality, possible change of trend, when the color is purple the trader will have to analyze the general context to be able to define what could be happening.

FILL OFF


FILL On

Release Notes: Now you can configure the reaction in the direction change of the moving averages, in 1 it is the fastest but it can generate false changes, in 3 (default) it filters very well it is a little slower and it can be better, try it and adjust it to your need.

The following alerts were created:

- Change Direction 1-MA
- Change Direction 2-MA
- Cross Under 2-Ma/1-Ma
- Cross Under 1-Ma/2-Ma
- Cross Over 2-Ma/1-Ma
- Cross Over 1-Ma/2-Ma
- Cross 1-Ma/2-Ma
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?