bhnmzm

Abnormal Pin Bar

bhnmzm Pro+ Uppdaterad   
Pin Bar is one of the most important candlestick patterns. Almost every time you see a pin bar , you can expect the price to turn in the opposite direction.
You should pay more attention to the abnormal ones among the pin bars. What I mean by abnormal pin bar is that the long leg is at least 3 times larger than the body.

With this indicator, you can set your own abnormal pin bar settings. The indicator will highlight abnormal pin bars according to the settings you specified.
The indicator uses the following three factors to indicate abnormal pin bar:
- Minimum body ratio in the pattern in percent
- Minimum ratio of the long shadow to the body
- Minimum ratio of the long shadow to the short shadow

Also, there is a volume strength check to confirm the pin bar . If the volume where the pin bar is formed is greater than the 20 volume average, it indicates that the pin bar is more important. Of course, confirming the pin bar with the volume is optional and you can disable it in settings if you wish.

You can use the highlights of this indicator as an entry signal if the pin bar appears at the trend key levels or in support or resistance zones.
Release Notes: Changes:
- Title updated
- Alert conditions added
Release Notes: Add option to confirm pin bar by checking if the volume of the pin bar candle is bigger than the previous volume.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?