capissimo

Mean Reversion and Momentum - Updated with gaussiana smoothing

Mean Reversion and Momentum

Interpretation:

- Divergence means trend reversal
- Parallel movement means trend continuation

Squares above serve as a confirming signal
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

this is noice. Appreciate it. whats the overlay indicator that you are using?
+2 Svara