NorthStarDayTrading

NSDT Heiken-Ashi Direction Bar MTF

A simple script that places a bar at the bottom of the chart to indicate the direction of Heiken-Ashi candles - while still using traditional candles on the main chart. Try setting the bar on a higher timeframe to see the overall direction of the trend, while using traditional candles for entries/exits.
Release Notes: Updated to Pinescript V5.

Zone Trading, Fracking, Automation, Coaching - NorthStarDayTrading.com - https://www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?