tanayroy

Binary Option Strategy Tester with Martingale

In Binary options, strategy testing is a bit different. The script is just a try to test Binary options strategies.
Assumption:
 • We are opening position at next candle after signal come
 • We are taking the position at opening price
 • Our call will be profitable if we get a green candle and put will be profitable if we get a red candle
 • We can open only one trade at a time. So if we are in trade, subsequent signals will be ignored.
The script is not counting your profit or loss, it just counting the winning and losing trades.

Input Options:
 • Choose long only or short only test. Default is both.
 • You can continue your trade with Martingale Level, up to 5. Default is 1 (no Martingale)
 • You can choose Martingale trade type
  SAME: if call subsequent trade will be call only and vice versa
  OPPOSITE: if call subsequent trade will be put
  FOLLOW CANDLE COLOR: Subsequent trade will follow previous candle color
  OPPOSITE CANDLE COLOR: Subsequent trade will opposite of previous candle color
 • You can choose trading session to test. Default is false.

The strategy is taken from Vdub Binary Options SniperVX v1 (by @vdubus). I have deleted extra parts and kept only the necessary part.
Without Martingale
Result Table
With Martingale

I am very new to Pine script, so waiting for your comments and review.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?