loxx

PA-Adaptive TRIX Log [Loxx]

PA-Adaptive TRIX Log is a Phase Accumulation Adaptive TRIX Log indicator. This adaptation smooths the signal to catch larger trends.

What is TRIX?
TRIX is a momentum oscillator that displays the percent rate of change of a TEMA . It was developed in the early 1980's by Jack Hutson, an editor for "Technical Analysis of Stocks and Commodities" magazine. With its triple smoothing, TRIX is designed to filter insignificant price movements. In his article he uses a logarithm of a price (which is in many versions, left out).

What is the Phase Accumulation Cycle?
The phase accumulation method of computing the dominant cycle is perhaps the easiest to comprehend. In this technique, we measure the phase at each sample by taking the arctangent of the ratio of the quadrature component to the in-phase component. A delta phase is generated by taking the difference of the phase between successive samples. At each sample we can then look backwards, adding up the delta phases.When the sum of the delta phases reaches 360 degrees, we must have passed through one full cycle, on average.The process is repeated for each new sample.

The phase accumulation method of cycle measurement always uses one full cycle’s worth of historical data.This is both an advantage and a disadvantage.The advantage is the lag in obtaining the answer scales directly with the cycle period.That is, the measurement of a short cycle period has less lag than the measurement of a longer cycle period. However, the number of samples used in making the measurement means the averaging period is variable with cycle period. longer averaging reduces the noise level compared to the signal.Therefore, shorter cycle periods necessarily have a higher out- put signal-to-noise ratio.

Included
  • Bar coloring
  • 2 signal options
  • Alerts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?