X4815162342

X48 - Strategy(MA) | Future&Spot + BarPaint | V.1

X4815162342 Pro+ Uppdaterad   
Thank You For Open Source Code, This Strategy Ref. By 1.Simple Strategy Like MA Crossover For Long/Short or Spot Trade, 2. Action Zone V.2 for BarPaint

This Strategy Mixing With MA Crossover Strategy and BarPaint By Action Zone

How To Use Strategy
  • Setting EMA / SMA Crossover EMA / SMA , Any Value If You Want
    For Long Position : Cross Up
    For Short Position : Cross Down

Can Use With Spot Trade : Cross Up = Buy, Cross Down = Sell

In Setting
Intitial Capital = (Your Position Size) # Ex. 10 = 10$
Base Currency = (Your Currency) # Ex. USD
Commission = (Your Trading Fee) # Ex. Future Fee Can Check At Binance Fee Rate > Choose Your Fee Type, Ex. USD M Future (Regular User) = 0.02 (Maker), 0.04 (Taker)
Commission Symbol Type = % # (Ref. By Binance Fee Rate)

How To Know What's The MA Value Cross Great or Not ?
Let's See (***** Important *****)
1.Draw Down < 100%

#Why Important
Ex. Drawdown = 50% That's Mean You Must Be Take Profit Back 100%
** You Can Search About What's Drawdown

Thank For Support Me.
If You Like This Strategy Please Like And Comment Anything For Let Me Know.
Or Can Buy Me a coffee > buymeacoffee.com/augustx4236
Release Notes: Edit Some Default Setting In Strategy
Release Notes: Add Library To Use BackTest Display In Chart
Release Notes: Update Library Edit Some Word In Strategy Display In Chart
Ex. Trad > Trade
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?