Powerscooter

BTC Miner Netflows with smoothing

BTC Miner Netflows with smoothing - shows the difference between Miner Inflow and Miner Outflow.

Miner income, sales as well as holdings, are generally considered to have a huge market impact, by analyzing miner Netflows, users can gauge if overall miners are accumulating or selling; high positive values point to accumulation, while negative numbers indicate net selling.

Data queried from IntoTheBlock.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?